ECOSOT ECOSOT Universidade de Vigo
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Campus de Pontevedra

Docencia


Curso 2017-2018

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2016-2017

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2015-2016

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2014-2015

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2013-2014

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2012-2013

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2011-2012

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2010-2011

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2009-2010

Segundo Semestre

Primeiro Semestre

Programa de Acción Titorial


Curso 2008-2009

Primeiro Semestre


Curso 2007-2008

Primeiro Semestre


Curso 2006-2007

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2005-2006

Segundo Semestre

Primeiro Semestre


Curso 2004-2005

Segundo Semestre

 • Métodos estatísticos de investigación no ámbito da educación física e do deporte.

Primeiro Semestre

 • Estatística administrativa I (Xestión e Administración Pública).
 • Introdución á estatística aplicada á publicidade.

Curso 2003-2004

Segundo Semestre

 • Métodos estatísticos de investigación no ámbito da educación física e do deporte.

Primeiro Semestre

 • Estatística administrativa I (Xestión e Administración Pública).

Curso 2002-2003

Segundo Semestre

 • Estatística 1 LADE
 • Estatística 3 LADE
 • Estatística ETS Enxeniería

Primeiro Semestre

 • Estatística ETS Enxeniería
 • Análise Multivariante

Curso 2001-2002

Segundo Semestre

 • Estatística 3 LADE